Uslovi kupovine

Uslovi kupovine

Uslovi kupovine

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Knjižara Hol iz Pančeva svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.udzbenikonline.rs

OBAVEŠTAVA

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.udzbenikonline.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzeća SZTUR Knjižara Hol iz Pančeva, Dimitrija Tucovića 2, PIB 101059920, TEL: +381 13 21 02 888 i email adrese za rekalmacije knjizarahol@gmail.com
 • da se osnovna obeležja robe mogu pronaći na sajtu www.udzbenikonline.rs
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, 62/2014) kupovina preko naše online prodavnice www.udzbenikonline.rs , smatra se prodajom na daljinu.
 • da se saobraznost robe ugovorom isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe 
 • da je prodajna cena istaknuta uz svaki artikal
 • da je usluga isporuke robe 350 din po porudžbini
 • da kupljenu robu isporučujemo u roku od najviše 7 radnih dana kurirskom službom BEX (više informacija o preuzimanju pošiljke pogledajte ispod)
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti odvijaju u skladu sa uslovima koji su objavljeni na našem sajtu www.udzbenikonline.rs
 • da se prilikom kupovine na našem sajtu maksimalno vodi računa o privatnosti podataka (više informacija o privatnosti podataka pogledajte ispod)
 • da potrošač robu može da plati pozećem (gotovinom na licu mesta kad kurir donese paket), avansno odnosno elektronskim putem (na email kupac dobija generalije za uplatu putem bankovne aplikacije ili virmanski)
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe
 • da u slučaju prijema robe ukoliko potrošač ustanovi da pristigli artikli nisu odgovarajući ili očekivani, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugi artikal (više informacija o proceduri zamene artikla pogledajte ispod)

 

Udzbenikonline (Knjižara Hol) zadržava pravo promene cena ukoliko isti artikli poskupe ili pojeftine od strane proizvođača. Takođe zadržavamo pravo promene cena ako je došlo do neke grube greške npr 100 rsd umesto 1.000 rsd i slično.

 

Reklamacije:

Mogućnost reklamacije je jedino moguća 24 časa nakon preuzmanja paketa!

Molimo sve kupce da detaljno pregledaju svoje poručene artikle čim stignu, jer kasnije reklamacije iza 24 časa nećemo moći da uvažimo. Stoga vas molimo da nas u slučaju reklamacije odmah kontaktirate putem telefona ili napišete mejl na knjizarahol@gmail.com - naslov: Reklamacija po broju vaše porudžbine.

Ako ste dobili paket i po otvaranju zaključili da je proizvod vidljivo oštećen, Molimo Vas da odmah, a najkasnije 24 h od trenutka prijema pozovete kurirsku službu, koja Vam je isporučila paket i obavestite ih da je paket oštećen. Kurir će uraditi zapisnik o oštećenju i preuzeti oštećeni paket. Po prijemu paketa Knjižara Hol će Vam poslati drugi proizvod. BEX kontakt: 011 6 555 000 ili besplatan telefon 0800 3 555 000 ili http://www.bex.rs/kontaktpodaci.php.  Potrošač reklamaciju može izvršiti usmeno telefonom, pisanim putem, elektronskim putem isključivo uz dostavu računa o kupljenj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa) Trgovac je dužan da potrošaču izda reklamacioni list kojim će potvrditi prijem reklamacije, Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju pisanim ili elektronskim putem. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana (dobijanje odgovora na koji način će reklamacija biti rešena). Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor tj.da traži povraćaj novca. 30 dana rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno).

Preuzimanje pošiljke

Kuriri Bex-a (ekserna firma koja vrši uslugu dostave paketa za Udzbenik Online- Knjizaru Hol) pošiljke donosi uglavnom na adresu u terminu od 08 do 16h svaki radni dan i subotom. Molimo vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja će moći da preuzme paket . Prilikom preuzimanja paketa neophodno je da ga prethodno vizuelno pregledate da slučajno ne postoje vidljiva oštećenja paketa. Ukoliko primetite da je paket / kutija oštećena i da bi artikal takođe mogao biti oštećen, takav paket odbijte da primite i platite i odmah o istom nas obavestite putem email knjizarahol@gmail.com ili putem telefona 013/21-02-888. Ukoliko je paket u ispravnom stanju, preuzmite ga i potpišite kuriru priznanicu (izvršite plaćanje ukoliko roba nije prethodno plaćena). Kurir pokušava svaki paket dva puta da dostavi . Praksa je ako vas kurir ne nađe na adresi da vas pozove na vaš kontakt telefon koji ste nam prethodno ostavili. Ukoliko se ne javite na telefon ili niste na adresi za preuzimanje pošiljke, kurir paket vraća nama nazad. Napomena: Ukoliko primite oštećen paket, a potpisali ste da ste paket primili u ispravnom stanju, kasnije reklamacije se ne mogu nažalost zakonski uvažiti.

Politika privatnosti

MI BRINEMO O VAŠIM PODACIMA. KAKO BI VAM ISPORUČLI ROBU NEOPHODNO JE DA NAM OSTAVITE VAŠE IME I PREZIME, ADRESU, KONTAKT TELEFON I EMAIL ADRESU. PRILIKOM ZAVRŠENE KUPOVINE DOBIJATE NA VAŠ EMAIL OBAVEŠTENJE O IZRŠENOJ KUPOVINI. FIRMA HOL NET ĆE VAŠE PODATKE KORISTITI SAMO U SVRHU ADMINISTRIRANJA VAŠE PORUDŽBENICE, VAŠE PODATKE NEĆEMO ZLOUPOTREBLJAVATI TIME ŠTO ĆEMO IH PROSLEĐIVATI TREĆIM LICIMA (OSIM KURIRSKOJ SLUŽBI ZA DOSTAVU PAKETA), TRGOVATI SA NJIMA, JAVNO OBJAVLJIVATI. PODATKE MOŽEMO SAMO PROSLEDITI DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA KOJE ZAKONOM IMAJU PRAVA U UVID ISTIH.

HOL NET SVE PRIKUPLJENE PODATKE OD KUPCA (ADRESA DOSTAVE, IME I PREZIME KUPCA, BROJ TELEFONA) PROSLEĐUJE KURIRSKOJ SLUŽBI SA KOJOM IMA UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI (KURIRSKA SLUŽBA BEX ), KAKO BI VAM PAKET MOGAO BITI DOSTAVLJEN NA ŽELJENU LOKACIJU. EMAIL ADRESE KUPACA NE PROSLEĐUJEMO KURIRSKIM SLUŽBAMA.

KUPAC PRISTANKOM O USLOVIMA KUPOVINE DAJE DOZVOLU DA SE NJEGOVI PODACI  (IME I PREZIME KUPCA, ADRESA ZA DOSTAVU, BROJ TELEFONA) MOGU PROSLEDITI KURIRSKOJ SLUŽBI NA DALJU OBRADU.

HOL NET SE OBAVEZUJE DA SA PODACIMA KUPACA NEĆE VRŠITI (OSIM PROSLEĐIVANJA KURIRSKOJ SLUŽBI SA KOJOM IMA UGOVOR): prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje na druge nepoznate lokacije,  razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, korišćenje u razne druge svrhe osim za dostavu paketa, stavljanje na uvid trećim licima, otkrivanje, javno objavljivanje, širenje, čuvanje na nebezbednim lokacijama, prilagođavanje drugim svrhama koje nisu dostava paketa.

HOL NET se takođe obavezuje da će upotrebiti ili obraditi podatke kupca u sledećim slučajevima:

1) da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi lica ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet;

2) u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora;

Kupac ima pravo i na opoziv pristanka obrade podataka, nakon što je svojevoljno ostavio tražene podatke na našem sajtu.

Pristanak se može opozvati. Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.

Kolačići (Cookies)

Mi koristimo sledeće kolačiće:

OCSEESID - Ovaj kolačić se koristi za čuvanje ID sesije - neophodan

Jezik - Ovaj kolačić se koristi za čuvanje jezičkih preferencija korisnika  - funkcionalnost

Valuta - Ovaj kolačić se koristi za čuvanje valutnih (dinarskih) preferencija korisnika  - funkcionalnost

Analitika - Ovaj kolačić je instaliran od strane Google Analytics. Kolačić se koristi za izračunavanje podataka o posetiocima, sesijama, kampanjama i praćenje upotrebe veb lokacije za analitički izveštaj. Kolačići anonimno čuvaju informacije i dodeljuju nasumično generisani broj za identifikovanje jedinstvenih posetilaca. Koristi se za čuvanje informacija o tome kako posetioci koriste veb lokaciju i pomaže u stvaranju analitičkog izveštaja o tome kako veb lokacija radi. Prikupljeni podaci uključuju broj posetilaca, izvor odakle dolaze i stranice koje su posećivali i sve to u anonimnom obliku (ne zna se ko je osoba).

Ukoliko želite da isključite kolačiće, kako za naš sajt tako i za sve druge sajtove, neophodno je da odete u svoj brauzer (browser - Chrome, Mozzila, Explorer  i sl), pronađete podešavanja (Settings), odaberete opciju kolačići (Cookies and data) i jednostavno ih isključite / blokirate.

Pravo na odustajanje (ili zamene artikla)

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

 • Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
 • U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen, ispravan i ne korišćen.
 • Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.
 • Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun ili slip od kurirske službe po kojoj ste platili
 • Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
 • Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora ukoliko je proizvod stigao neoštećen, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Pravo na zamenu

- broj računa - šifru artikla i naziv koji se menja - šifru artikla i naziv proizvoda za koji se menja.

Rok za zamenu je 14 dana od dana pristizanja proizvoda na adresu kupca. Troškove dostave, pakovanja snosi kupac. Procedura zamene se može izvršiti putem mejla knjizarahol@gmail.com. Rok za isporuku drugog artikla je 14 dana od dana prijema paketa koji se vratio trgovcu / prodavcu.

 

Primer

                                                 Ugovor o prodaji na daljinu

Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

 1. Knjižara Hol, koja je zakupac sajta “Udzbenik Online ” adresa Dimitrija Tucovića 2, 26000 Pančevo, PIB 101059920, matični broj 51010540 kao Prodavac, i
 2. _____________________________________,kao kupca na sledeći način

Član 1.

 Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje _______________ (dalje: roba, broj porudžbine). Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu. Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu člana 27. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 73/2010) jer je zaključen posredstvom interneta kao sredstva komunikacija.

Član 2.

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o: 1. osnovnim obeležjima robe; 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca; 3. prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret; 4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača; 5. pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom; 6. vremenu na koje se ovakvi ugovori zaključuju; 7. obavezi Kupca da pruži određeni oblik obezbeđenja na zahtev Prodavca i o uslovima pod kojima ta obaveza postoji; 8. uslovima za jednostrani raskid ugovora; 9. adresi na kojoj Prodavac posluje i adresi na koju može da uputi pritužbe;                                                                     

Član 3.

Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku od 7 dana od dana zaključenja ovog ugovora s tim da rok za isporuku ne može biti duži od 30 dana. Isporuka robe izvršiće se na sledeći način: kurirskom službom BEX (Balkan Express), a troškove isporuke snosi kupac. Isporuka će biti izvršena Kupcu ili licu koje je on ovlastio ili prevozniku a po nalogu Kupca.

Član 4.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da ukoliko ima primedbi odmah istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime. U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je ugovoreno drugačije.

Član 5.

Kupac se obavezuje da za robu koje je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od __________ __________dinara.

Član 6.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Član 7.

U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa Zakonom.

Član 8.

Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija i to: emailom u jednom originalnom primerku na osnovu koga je napravljeno 4 kopije, od kojih jedna za Kupca, a ostale za Prodavca.

Prodavac                                                                                    Kupac

                                                                                                                                               __________________                                                                                                                            __________________

Powered by OpenCart
Udžbenici © 2023